Hội nghị tổng kết công tác Đảng và Hội nghị cán bộ công chức năm 2023

Ngày 05/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Hội nghị cán bộ công chức năm 2023.
Một số hình ảnh về Hội nghị:
*Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022.

z4024413777568_d68db41ef8f9a580ac4adbc0dc9fc1fe.jpg
z4024413710290_ebace4cbcce9b1d2dc694b8cfcea686e.jpg
z4024413710876_205cd782708b78aa7324f00e7f577759.jpg
z4024413733409_f64bc3ccd54e5185d1e1465b290ed8ea.jpg

*Hội nghị cán bộ công chức năm 2023.
z4024425447915_bea397e8119cc06ceeebebf7541c2ec0.jpg
z4024425485619_787c277004c9dd726eb452aa5cc9340f.jpg

--- Lê Nga ---