Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình

Ngày 10/11/2020, Đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do Đồng chí Đỗ Việt Anh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh làm trưởng đoàn.  Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình.

toan canh hoi nghi.jpg
dong chi viet anh.jpgĐồng chí Đỗ Việt Anh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban
dong chi le ngoc hong.jpgĐồng chí Lê Ngọc Hồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ninh bình đã quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt quy định tại các văn bản của Trung ương, của ngành và của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. VKSND tỉnh đã tổ chức kiểm tra, yêu cầu tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các phòng thuộc VKSND tỉnh và VKSND cấp huyện đảm bảo chất lượng. Kết quả thực hiện đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm; tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong các đơn vị; xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh.

-- Lê Nga --