VKSND tỉnh tham dự Hội thao Ngành kiểm sát nhân dân “Cúp báo bảo vệ pháp luật” lần thứ XII năm 2023