Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề tháng 5

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 26/02/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 10-KH/HU ngày 12/3/2021 của Huyện ủy Hoa Lư về triển khai thực hiện chủ đề; Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU ngày 07/4/2021 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình về tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư đã thảo luận, thống nhất lựa chọn nội dung “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức” làm chủ đề trọng tâm năm 2021 của đơn vị.
Chiều ngày 27/5/2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề tháng 5 với chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” và nội dung “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức”.  Đồng chí Đoàn Thị Hồng Hạnh – Bí thư chi bộ chủ trì hội nghị, 14/14 cán bộ, Đảng viên tham dự hội nghị.

a.jpgĐồng chí Đoàn Thị Hồng Hạnh phát biểu tại buổi sinh hoạt
Tại  buổi sinh hoạt, đồng chí Đoàn Thị Hồng Hạnh - Bí thư Chi bộ đã quán triệt nội dung các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện chủ đề công tác năm 2021 và nội dung chủ đề trọng tâm của đơn vị và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, Đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham luận tại hội nghị. Sau khi nghe nội dung đề dẫn, có 04 ý kiến tham luận về các nội dung: Thực hiện kỷ cương, trách nhiệm; Nâng cao ý thức, tổ chức, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong Thực hành quyền công tố - Kiểm sát hoạt động tư pháp; Tăng cường công tác đào tạo tại chỗ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Học tập, trau dồi kiến thức tin học để nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung các tham luận đã đi sâu phân tích, đánh giá, nhận xét những ưu, khuyết điểm đã thực hiện trong từng nội dung của chủ đề và đưa ra nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của Đảng viên, công chức để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư chi bộ đã ghi nhận, đánh giá cao nội dung các tham luận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đảng viên. Đồng thời, đề nghị cán bộ, Đảng viên tiếp tục nghiên cứu các nội dung chủ đề; xác định rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế để lựa chọn, đăng ký nội dung cụ thể, phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh./.

--- Đ.T.H.Hạnh – VT VKSND huyện Hoa Lư ---