Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Khánh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024

Sáng ngày 16/01/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Khánh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024. Tham dự hội nghị là toàn thể công chức và người lao động của đơn vị. Đồng chí Đỗ Thị Huyền Tâm - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Khánh chủ trì hội nghị.

 

12.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kiểm sát và phong trào thi đua năm 2023 của đơn vị. Năm 2023, VKSND huyện Yên Khánh đã tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; các hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của các đơn vị thuộc VKSND tối cao; chỉ đạo của cấp ủy địa phương về nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đơn vị đã đề ra Kế hoạch, các giải pháp cụ thể, hiệu quả với nhiều đổi mới, đột phá và tổ chức thực hiện đầy đủ, hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ mà Quốc hội, Ngành giao, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, VKSND huyện Yên Khánh được VKSND tỉnh Ninh Bình công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh tặng là Đơn vị đứng đầu khối cơ quan Nội chính huyện Yên Khánh.

Tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Thị Huyền Tâm - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Khánh đã quán triệt nội dung Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 28/12/2023 của VKSND tỉnh và dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024 của đơn vị. Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã đóng góp một số giải pháp cụ thể để thực hiện tốt Kế hoạch công tác năm 2024.

Kết luận hội nghị, đồng chí Viện trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tăng cường tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024 ./.