VKSND huyện Gia Viễn

Giới thiệu chung

Huyện Gia Viễn được tái lập vào ngày 09/4/1981, là một huyện đồng chiêm trũng nằm ở cửa ngõ phía Bắc tỉnh Ninh Bình, với diện tích tự nhiên 178,5 km². Đơn vị hành chính của huyện Gia Viễn gồm: 01 thị trấn và 20 xã; Địa giới hành chính: phía Tây giáp huyện Nho Quan, phía Nam giáp huyện Hoa Lư, phía Bắc giáp huyện Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình và huyện Thanh Liêm của tỉnh Hà Nam, phía Đông giáp huyện Ý Yên của tỉnh Nam Định qua sông Đáy.

Cùng với sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn được thành lập vào năm 1961. Từ khi thành lập đến nay VKS huyện Gia Viễn nhiều năm liền được công nhận là đơn vị tiên tiến và xuất sắc.

Chức năng, nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn có 16 đồng chí (Kiểm sát viên Trung cấp : 01 đồng chí, Sơ cấp: 08 đồng chí; Kiểm tra viên: 03 đồng chí; HĐLĐ: 3 đồng chí; Kế toán: 01 đồng chí).

Viện trưởng: đồng chí Lê Huy Nam; Các Phó Viện trưởng: đồng chí Trần Văn Tuấn, đồng chí Tạ Thị Huyền

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Phố Me, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

- Điện thoại văn phòng: 0229.3868.045

- Điện thoại văn thư và Fax: 0229.3642.113

- Email: vksgiavien_ninhbinh@vks.gov.vn.

Ảnh đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn


LD

Đ/c Lê Huy Nam - Viện Trưởng

LD

Đ/c Trần Văn Tuấn - Phó Viện Trưởng

LD

Đ/c Tạ Thị Huyền - Phó Viện Trưởng