VKSND huyện Gia Viễn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024

Ngày 12/01/2024, VKSND huyện Gia Viễn phối hợp với BCH Công đoàn VKSND huyện Gia Viễn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024.
              Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Huy Nam - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Gia Viễn cùng các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.
              Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 của đơn vị; báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo tài chính của đơn vị năm 2023. Năm 2023, Lãnh đạo đơn vị và toàn thể công chức, người lao động đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất cao và luôn đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm; thường xuyên nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. BCH Công đoàn cùng Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan và có chế độ hỗ trợ, thăm hỏi cán bộ, người thân lúc ốm đau… từ đó đã giúp cán bộ, công chức an tâm công tác, làm việc có hiệu quả hơn. Kết quả trong công tác đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch công tác năm 2023. Cuối năm có 02 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 12 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 01 đồng chí được Viện trưởng VKSND Tối cao tặng “Bằng khen”; tập thể đơn vị đạt “Lao động tiên tiến” cùng nhiều danh hiệu khác trong các đợt thi đua ngắn hạn.

3225822373b3d8ed81a2.jpg
           Để hoàn thành tốt Kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị, BCH Công đoàn VKSND huyện Gia Viễn đã phát động và giao ước thi đua năm 2024 đến toàn thể đoàn viên công đoàn. Cụ thể yêu cầu các đoàn viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp”. Tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào nữ công nhân viên chức “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Công đoàn phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử trong cơ quan, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động của công đoàn đạt chất lượng và hiệu quả cao.
           Hội nghị cũng đã được biểu quyết thông qua nghị quyết với 100% ý kiến tán thành chỉ tiêu phương hướng hoạt động năm 2024. Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Huy Nam - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Gia Viễn phát biểu trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, công chức trong toàn đơn vị cần đoàn kết nhất trí cao, thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong làm việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa để thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ năm 2024, phấn đấu đơn vị đạt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành và của địa phương giao phó.

 Trịnh Ngọc Hà – Phó chủ tịch Công đoàn VKSND huyện Gia Viễn.