VKSND huyện Yên Mô

 

Giới thiệu chung

          Yên Mô là một huyện thuần nông phía nam của tỉnh Ninh Bình, nằm cách trung tâm thành phố Ninh Bình 10 km theo quốc lộ 1A về phía nam. Huyện Yên Mô gồm có thị trấn Yên Thịnh và 16 xã. Phía tây giáp thành phố Tam Điệp, phía nam giáp hai huyện Nga Sơn và Hà Trung của tỉnh Thanh Hóa, phía bắc giáp huyện Hoa Lư, phía đông giáp huyện Kim Sơn, phía đông bắc giáp huyện Yên Khánh.

VSND huyện Yên Mô

          Năm 1994 sau khi tái lập huyện, cùng với sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô được thành lập vào ngày 01/9/1994. Từ khi thành lập đến nay đơn vị nhiều năm liền được công nhận là đơn vị tiên tiến, xuất sắc.

 

Chức năng, nhiệm vụ

          Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

          Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô có 13 đồng chí (Kiểm sát viên Trung cấp: 01 đồng chí, Sơ cấp: 07 đồng chí; Kiểm tra viên: 02 đồng chí, Chuyên viên: 01 đồng chí; HĐLĐ: 02 đồng chí).

          Viện trưởng: đồng chí Nguyễn Quang Trung; Các Phó Viện trưởng: đồng chí Bùi Văn Đức, đồng chí Phạm Thị Yến

Thông tin liên hệ:

          Địa chỉ:  Trụ sở VKSND huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình thuộc khu Phú Thịnh, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

          Điện thoại: 02293. 869.037 - Email: vksyenmonb@gmail.com

 

Ảnh đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô

Nguyễn Quang Trung.jpg

Đ/c Nguyễn Quang Trung - Viện trưởng

Bùi Văn Đức.jpg

Đ/c Bùi Văn Đức – Phó viện trưởng

 Phạm Thị Yên.jpg

Đ/c Phạm Thị Yến – Phó viện trưởng