VKSND tỉnh Ninh Bình triển khai công tác năm 2023

Ngày 04/01/2023, VKSND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023. Đồng chí Lê Ngọc Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình chủ trì Hội nghị.

z4012182418057_e5dfd588e87fe25597ac98cfd7b1930a.jpgToàn cảnh hội nghị

Năm 2022, tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Ninh Bình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND Tối cao; của Tỉnh ủy Ninh Bình, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đến các đơn vị kiểm sát ở cả hai cấp nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng Pháp luật; không xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được chú trọng nâng cao và áp dụng nhiều biện pháp đổi mới, phát hiện kịp thời các vi phạm của các cơ quan tư pháp; ban hành nhiều văn bản kháng nghị, kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp khắc phục, đảm bảo hoạt động tư pháp đúng pháp luật; mọi quyền lợi hợp pháp của nhà nước và công dân được bảo đảm, xây dựng ngành KSND tỉnh Ninh Bình trong sạch, vững mạnh. Kết quả các đơn vị kiểm sát ở cả 2 cấp đều hoàn thành các chỉ tiêu công tác của ngành và các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát đều được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành vượt yêu cầu đề ra: 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được kiểm sát; Kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; Ra quyết định truy tố đúng thời hạn 100% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố (vượt chỉ tiêu 10%); Truy tố bị can đúng tội đạt 100% (vượt chỉ tiêu 5%); Tỷ lệ kháng nghị các loại án được Tòa án chấp nhận đạt 94,4% (vượt chỉ tiêu 24,4%); Tỷ lệ kiến nghị được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt 100% (vượt chỉ tiêu 30%).

Với những thành tích đạt được, VKSND tỉnh Ninh Bình vinh dự được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua ngành KSND năm 2022; 02 tập thể được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối; Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 cho đồng chí Lê Ngọc Hồng – Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình; Tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND Tối cao năm 2022 cho 22 đồng chí; Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình cũng đã Quyết định:Công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2022 cho 5 đơn vị; Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 cho 27 đồng chí, Công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 16 đơn vị và danh hiệu lao động tiên tiến cho 182 đồng chí ở các đơn vị Kiểm sát 2 cấp.

z4012182413415_2709a9e7eebe74d3a91fdbf3e83adab8.jpg
z4012182027189_e023d9dd209c28fa9ac7c406a8d68744.jpg
z4012181682617_c75f1bab9c48418eded8dc105291d6c5.jpg
z4012181199813_c1177c2da3bb5916b159c2facbb15cfd.jpg

Năm 2023, toàn Ngành tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện nhiều hình thức, nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên; trong đó coi trọng công tác đào tạo, đổi mới nội dung đào tạo, tự đào tạo, chú trọng đào tạo kỹ năng nghề; tăng cường đào tạo cán bộ thông qua phân công giao việc và phân công cấp trên, người có kinh nghiệm kèm cặp, góp ý cấp dưới và người chưa nhiều kinh nghiệm cả về năng lực chuyên môn, trách nhiệm và tính nêu gương. Tiếp tục làm tốt công tác chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa; Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế để VKSND thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; hoàn thiện cơ chế tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, tăng cường kiểm soát bên trong việc thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động xét xử.

--- Lê Nga ---