Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình

Ngày 22/9/2021 Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Lưu Danh Tuyên – Uỷ viên Ban thường vụ; Trưởng ban nội chính; Phó trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, kết luận. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ chỉ thị, kế hoạch, quy chế nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình.

KTCCTP.JPG

Năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình và Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và các chỉ tiêu nghiệp vụ do Ngành và đơn vị đề ra với chất lượng và hiệu quả cao. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình và Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự cùng cấp trong công tác kiểm tra giám sát liên ngành, kiểm sát tại cơ sở giam giữ đảm bảo điều kiện về giam, giữ và thi hành án hình sự được thực hiện đúng pháp luật.

--- Dương Đức Hậu ---