Lịch công tác từ 02/8/2019 - 30/8/2019

 

 Stt

Thời gian trực

Trực chỉ huy

Trưởng ca

Kiểm sát viên

Trực lái xe

1

17h 02/8/2019 - 17h 09/8/2019

 Phạm Ngọc Cảnh

Nguyễn Thanh Tùng

Vương Đại Thành

Vũ Trọng Thủy

2

17h 09/8/2019 - 17h 16/8/2019

 Đinh Thị Năm Vũ Hoài Nam Bùi Thúy Hằng Phạm Văn Thành

17h 16/8/2019 - 17h 23/8/2019

 Lê Quang Hải Phạm Thị Như Quỳnh Đoàn Thúy Ngân Dương Văn Anh

17h 23/8/2019 - 17h 30/8/2019

 Phạm Ngọc Cảnh Dương Văn Mạnh Bùi Thị Thúy Vũ Trọng Thủy