Khen thưởng đột xuất tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và số hóa hồ sơ vụ án hình sự.

       Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 14/06/2019 về việc khen thưởng đột xuất trong ngành kiểm sát nhân dân
        Chiều ngày 11/10/2019, Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình đã trao quyết định và tặng giấy khen cho tập thể VKSND huyện Nho Quan và giấy khen cho cá nhân đồng chí Lê Quang Đạt - Kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện Nho Quan đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và số hóa hồ sơ vụ án hình sự.
thuong dot xuat.jpg                 ( Đ/c Lê Ngọc Hồng - Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân VKSND huyện Nho Quan )