Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021 - 2026

Ngày 30/11/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư, giai đoạn 2021 – 2026.
ky ket phoi hop.jpg  Đ/c Bùi Mai Hoa - UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đ/c Lê Ngọc Hồng - TUV, BTBCS, Viện trưởng VKSND
ký kết Chương trình phối hợp
Dự Hội nghị và ký kết chương trình phối hợp có đồng chí Bùi Mai Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị Hội đồng nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Hội nghị đã thông qua và tiến hành thảo luận, ký kết “Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch trong phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”.
tap the.jpgCác đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm
Nội dung phối hợp tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, tao cơ sở để Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công chức trong hoạt động tư pháp và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh.

--- Lê Nga ---