Tặng Giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và hướng dẫn số hóa hồ sơ

     Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 14/06/2019 về việc khen thưởng đột xuất trong ngành kiểm sát nhân dân. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình Tặng Giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và hướng dẫn số hóa hồ sơ.
khen thuong dot xuat 2019.JPG

     1. Đồng chí: Mai Việt Hùng – Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Ninh Bình;
     2. Đồng chí: Hà Xuân Tưởng – Phó trưởng phòng Phòng THQCT, KSĐT, KSXXST HS về TT xã hội, an ninh, ma túy;
     3. Đồng chí: Nguyễn Trọng Thủy – Kiểm sát viên trung cấp Phòng THQCT, KSĐT, KSXXST án hình sự về kinh tế và chức vụ
     4. Đồng chí: Vương Đại Thành – Phó Chánh văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình; 

                                                                                                                                                     - Lê Nga -