Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ứng dụng “Sơ đồ tư duy” trong giải quyết các vụ án Dân sự

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân  huyện Hoa Lư đã quán triệt, phổ biến đến các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích và yêu cầu đặt ra khi sơ đồ hoá vụ án, chỉ đạo kiểm sát viên tích cực  nghiên cứu và thực hiện báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong việc giải quyết các vụ án, không chỉ chú trọng đến các vụ án hình sự mà còn thực hiện đối với các vụ án dân sự phức tạp.

3.jpg
Để cụ thể hóa, ngày 19/7/2023, Viện kiểm sát nhân dân  huyện Hoa Lư đã tổ chức buổi thực hành báo cáo án bằng Sơ đồ tư duy vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Tại buổi thực hành, đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân Kiểm sát viên thực hiện báo cáo án bằng Sơ đồ tư duy. Nội dung vụ án thể hiện qua các dạng sơ đồ, phản ánh đầy đủ, mô tả việc cung cấp chứng cứ của các đương sự, người liên quan, cũng như của Tòa án và cả việc đánh giá chứng cứ, quan điểm đề xuất của Kiểm sát viên về việc giải quyết vụ án… Đặc biệt đối với các vụ án có đông người liên quan, nhiều tình tiết phức tạp, có cả yêu cầu phản tố,...việc báo cáo bằng sơ đồ tư duy giúp Kiểm sát viên báo cáo dễ hiểu, khoa học, thuyết phục từ đó Lãnh đạo viện dễ hình dung và đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác.
4.jpgđồng chí Vũ Thị Thanh Xuân - Kiểm sát viên thực hiện báo cáo án bằng Sơ đồ tư duy
Thông qua việc xây dựng Sơ đồ tư duy, việc báo cáo án trở nên trực quan, sinh động, dễ theo dõi và nắm bắt, từ đó đề xuất quan điểm giải quyết vụ án một cách chính xác với Lãnh đạo Viện. Sau khi nghe và quan sát sơ đồ tư duy trên màn hình trình chiếu, các đồng chí tham dự họp án đều nhất trí cao, tán thành việc báo cáo án bằng hình thức Sơ đồ tư duy rất dễ hiểu, dễ làm, giúp việc đánh giá chứng cứ được khách quan, chính xác, qua buổi thực hành đã rút ra được nhiều cách làm hay để xây dựng và hoàn thiện việc báo cáo án bằng sơ đồ tư duy dễ hiểu, logic, hiệu quả.

Với kết quả đạt được, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư tiếp tục tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin nhất là việc báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 nói riêng và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát nói chung.

--- Anh Tuấn - VKSND Hoa Lư ---