Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư tổ chức Hội nghị giao ban cấp trưởng đánh giá công tác Quý I và triển khai công tác Quý II năm 2021

Tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, Liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án huyện Hoa Lư tổ chức Hội nghị giao ban cấp trưởng đánh giá công tác phối hợp Liên ngành Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thủ trưởng 03 ngành; các đồng chí Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Thẩm phán.

hoalu.jpgToàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo liên ngành đã quán triệt, triển khai Chương trình phòng chống tội phạm năm 2021 của Liên ngành tố tụng tỉnh Ninh Bình; Quy chế phối hợp số 529/QCLN – CA – VKS – TAND ngày 25/3/2021 của Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thông báo gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội; Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Bộ công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; Thông tư liên tịch số 04/TTLT-VKSNDC-BCA-BQP ngày 19/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ công an, Bộ quốc phòng quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Liên ngành tố tụng huyện Hoa Lư đã phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong công tác giải quyết tin báo tội phạm và giải quyết các vụ án hình sự. Hàng tuần, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát đều tiến hành họp, đánh giá, phân loại tin trước khi đưa vào giải quyết theo chế độ tin báo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không có trường hợp nào oan sai, bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội, việc truy tố đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.
Thay mặt Lãnh đạo liên ngành tố tụng huyện Hoa Lư, đồng chí Đoàn Thị Hồng Hạnh - Viện trưởng VKSND huyện phát biểu kết luận Hội nghị, thống nhất chỉ đạo giải quyết khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp liên ngành Quý I, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021. Đồng thời, đề nghị Liên ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Huyện, đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện có hiệu quả các Thông tư của Liên ngành tố tụng Trung ương và của Liên ngành tố tụng tỉnh Ninh Bình đã được triển khai tại hội nghị.

--- Nguyễn Minh - VKS Hoa Lư ---