Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 10/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm vừa qua ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Đặc biệt, các chỉ tiêu công tác của ngành và các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội giao cho ngành đều được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành vượt yêu cầu đề ra. 

vien-kiem-sat-nhan-dan-tinh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2022-a2a58.jpgToàn cảnh hội nghị
Trong năm, cơ quan điều tra hai cấp đã tiếp nhận 1.415 tố giác, tin báo tội phạm, đã giải quyết 1.318 tin; kiểm sát điều tra 1.006 vụ án hình sự với 1.835 bị can, đã giải quyết 828 vụ, 1.508 bị can; viện kiểm sát 2 cấp đã truy tố 759 vụ với 1.482 bị can, đã giải quyết 758 vụ 1.476 bị can (đạt tỷ lệ 99,87%)... 
Bảo đảm 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được kiểm sát; Kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; Ra quyết định truy tố đúng thời hạn 100% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố (vượt chỉ tiêu 10%); Bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt 100% (vượt chỉ tiêu 5%); Tỷ lệ kháng nghị các loại án được Tòa án chấp nhận đạt 88,88% (vượt chỉ tiêu 18,88%); Tỷ lệ các kiến nghị được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt 100% (vượt chỉ tiêu 30%).
Kết quả trên đã góp phần giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Năm 2022, toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh tích cực thực hiện phương châm "đoàn kết, đổi mới - trách nhiệm, kỷ cương - thực chất, hiệu quả"; tập trung kiện toàn tinh gọn bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ Viện Kiểm sát 2 cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, chú trọng phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất đạo đức; phát huy vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác. 
Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong đó tập trung nâng cao về số lượng, chất lượng các yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố. 
Tăng cường chất lượng hoạt động công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, không để bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Đảm bảo việc quyết định truy tố đúng thời hạn đạt 100%; truy tố bị can, đúng tội danh đạt 100%; kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; giải quyết án hình sự đạt từ 95% trở lên...
Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động nghiệp vụ. Tăng cường phối hợp với các cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp trong việc xác định và giải quyết các vụ án theo chế độ án trọng điểm để phục vụ có hiệu quả yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần kiềm chế tội phạm phát sinh trên địa bàn. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19.
z3103404396310_5e10ae4f5d9a4938397e260c5657cb1c.jpgViện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhận cờ thi đua xuất sắc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Ghi nhận những nỗ lực đóng góp của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, năm 2021, 1 cá nhân đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; tập thể Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng thưởng bằng khen, cờ thi đua dẫn đầu khối; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khen thưởng.

*Một số hình ảnh tại hội nghị:
z3103404361818_2432f2d2625610f76ef0077736c8327a.jpg
z3103404308065_cbb28418611bd24b4fc19ea1da4a3107.jpg
z3103404140377_96a4bfda0767d8ceba22417427fb15cc.jpg
--- Nguồn: Baoninhbinh.org.vn; Lê Nga ---