VKSND huyện Gia Viễn thực hiện số hoá hồ sơ vào xét xử vụ án dân sự

Ngày 26/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và số hóa hồ sơ vụ án tranh chấp hôn nhân và gia đình về việc “Chia tài sản sau khi ly hôn” giữa Chị Dương Thị Thảo và anh Đinh Xuân Tuyên đều ở tại địa chỉ: Phố Tiến Yết, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

gia vien so hoa 1.jpgKiểm sát viên công bố tài liệu số hóa tại phiên tòa
Qua thực hiện phiên tòa nhận thấy việc thực hiện “ số hóa ”hồ sơ vụ án dân sự, đã tạo thuận lợi trong việc tham gia phiên tòa xét xử các vụ án dân sự và việc xem xét các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa của Kiểm sát viên. Trong quá trình tham gia xét xử vụ án kiểm sát viên đã sử dụng các tài liệu, lời khai có trong hồ sơ đã được số hóa để chủ động tham gia xét hỏi, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh, các tài liệu, lời khai…tại phiên tòa để làm rõ các nội dung, tình tiết của vụ án một cách khách quan.
Thông qua phiên tòa xét xử cho thấy việc số hóa hồ sơ vụ án giúp cho Kiểm sát viên được rèn luyện, nâng cao kỹ năng xây dựng số hóa hồ sơ; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát xét xử các vụ án dân sự; đồng thời nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, đáp ứng được yêu cầu công tác của ngành trong tiến trình cải cách tư pháp.

---
hoanglanvksgv ---