VKSND huyện Hoa Lư

 Hoa Lư là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Ninh Bình, liền kề hai thành phố Ninh Bình và Tam Điệp. Huyện Hoa Lư được thành lập năm 1907 và mang tên kinh đô Hoa Lưcủa Việt Nam thế kỷ X vì phần lớn các di tích của cố đô Hoa Lư hiện nay nằm trên huyện này. Hoa Lư thuộc vùng bán sơn địa, có nhiều cảnh quan thiên nhiên như khu hang động Tràng An, Tam Cốc - Bích Động bên cạnh các di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Hoa Lư được hình thành và lưu giữ từ hơn 1000 năm trước.

Ngày 9/4/1981, tái lập thị xã Ninh Bình, từ năm 1981 đến năm 1998 trụ sở huyện Hoa Lư đặt tại xã Ninh Khánh. Sau nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính, Hoa Lư thuộc tỉnh Ninh Bình với trung tâm là thị trấn Thiên Tôn (thành lập ngày 31-10-2003). Từ năm 1998 đến naytruj sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư đặt tại phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư).

Chức năng, nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư có 14 đồng chí (Kiểm sát viên Trung cấp : 01 đồng chí, Sơ cấp: 08 đồng chí; Kiểm tra viên: 02 đồng chí, Chuyên viên: 1 đồng chí; HĐLĐ: 2 đồng chí).

Viện trưởng: đồng chí Đoàn Thị Hồng Hạnh; Các Phó Viện trưởng: đồng chí Vũ Hải, đồng chí Lê Thị Mai.

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ:

- Điện thoại văn phòng: 0229.3.622.515

Điện thoại văn thư và Fax: 0229.3.622515

  • Email: 
Ảnh đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư

Đoàn Thị Hồng Hạnh.jpg

Đ/c Đoàn Thị Hồng Hạnh - Viện trưởng

Vũ Hải.jpg

Đ/c Vũ Hải - Phó Viện Trưởng

Lê thị mai.jpg
Đ/c Lê Thị Mai - Phó Viện Trưởng