VKSND huyện Hoa Lư thực hiện việc số hóa hồ sơ vào xét xử vụ án dân sự

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 17/12/2019 và Chỉ thị số 03 ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân. Ngày 24/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa thực hiện việc số hoá hồ sơ đối với vụ án dân sự: “Tranh chấp di sản thừa kế là Quyền sử dụng đất”. Tại phiên toà các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được số hoá để giúp Kiểm sát viên dễ dàng tìm kiếm, truy xuất tài liệu, chủ động hơn tại phiên xét xử.

Quá trình xét xử vụ án, Kiểm sát viên đã tham gia hỏi, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh, để làm rõ các nội dung, tình tiết của vụ án một cách khách quan, toàn diện nhằm phát biểu quan điểm giải quyết vụ án có căn cứ, đúng pháp luật. Việc sử dụng số hóa hồ sơ vụ án trong xét xử đã tạo điều kiện cho các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên  được học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin. Việc xây dựng hồ sơ bằng phương pháp số hóa từng bước đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số của ngành kiểm sát trong tình hình mới và nâng cao chất lượng trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự.

*Một số hình ảnh tại Phiên tòa:
vkshl1.jpg
vkshl2.jpg

--- CTV VKSND HOA LƯ ---