VKSND tỉnh Ninh Bình sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những mặt đạt được cũng như những hạn chế tồn tại, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Ngọc Hồng – TUV, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; lãnh đạo, Kiểm sát viên trung cấp. Tham dự tại 8 điểm cầu cấp huyện có lãnh đạo VKSND cấp huyện và toàn thể cán bộ, công chức của các đơn vị.

anh soket 1.jpg
Với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, VKSND hai cấp tỉnh Ninh Bình không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác theo chỉ thị của Viện trưởng VKSND Tối Cao, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Các chỉ tiêu công tác của ngành và các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát đều được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành vượt yêu cầu đề ra, như: Bảo đảm 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được kiểm sát; Kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; Ra quyết định truy tố đúng thời hạn 100% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố (vượt chỉ tiêu 10%); Bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt 100% (vượt chỉ tiêu 5%); Tỷ lệ các kiến nghị được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt 100% (vượt chỉ tiêu 30%).  Với kết quả trên đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu của các đơn vị, nội dung chủ yếu nêu rõ về tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch công tác, những cách làm hay, hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra phương hướng, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, trong lĩnh vực được phân công phụ trách, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã đưa ra ý kiến chỉ đạo nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực công tác như: Công tác kiểm sát việc thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử trong các vụ án hình sự; kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật…
so ket 6 thang 2.jpgĐồng chí Lê Ngọc Hồng – TUV, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Lê Ngọc Hồng – TUV, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao thành tích đã đạt được của các đơn vị, với những nỗ lực trong công tác, 6 tháng đầu năm 2023, ngành Kiểm sát Ninh Bình đã cơ bản thực hiện tốt các chỉ tiêu do Ngành và địa phương và Quốc hội đề ra.

--- Lê Nga ---