VKSND tỉnh Ninh Bình tổ chức cuộc thi “Kiểm sát viên giỏi cấp tỉnh năm 2023”

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC, ngày 23/9/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 23/12/2022 của Viện KSND tỉnh Ninh Bình về công tác năm 2023. Nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát tỉnh.
Ngày 24/8/2023, VKSND tỉnh Ninh Bình tổ chức cuộc thi “Kiểm sát viên giỏi cấp tỉnh năm 2023” dành cho kiểm sát viên sơ cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự.
z4633938616528_cbe8463e110aa0771b28eda212ebe11e.jpgĐồng chí Trịnh Việt Thuần - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu
 
z4633938635715_e66b4f9cac48b530f49d6c093127e19c.jpg
Toàn cảnh phòng thi và các thí sinh
Cuộc thi được triển khai sâu rộng đến Viện kiểm sát nhân dân hai cấp; công tác tổ chức mang lại hiệu quả thiết thực, là dịp để đánh giá kỹ năng công tác thực tiễn của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, đồng thời là cơ sở định hướng cho công tác bố trí, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới. Đẩy mạnh phong trào tự học tập nghiên cứu, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao hiểu biết và kỹ năng về nghiệp vụ kiểm sát, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.
*Một số hình ảnh tại cuộc thi:
z4633938640784_9b4c4a1b7cfd0ade187bec60cbf7f9b6.jpg
z4633938710764_5481d774d7d967ba6ad2ed40cd9f6ee5.jpg
z4633938695674_25899211d8d92cd6c759168d941b59f4.jpg
 
z4633938675949_4555890aefbe0d2c88085fadc93a456d.jpg
 
z4633938733582_4f989134fd006982155d350f9f9da9a4.jpg
 
z4633938784459_4bc36a7998ba88dcf015624da214b650.jpg

--- Lê Nga ---