VKSND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

Chiều Ngày 11/01/2022, Lãnh đạo Viện kiểm sát ND tỉnh và Ban Chấp hành công đoàn VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022.
z3103524687545_dd84259e41b73b826be5a39237f39848.jpgToàn cảnh hội nghị
z3103524679316_0a54352c80e3b5b9bb530f1782cf8eb1.jpgĐ/c Lê Ngọc Hồng - TUV,BTBCS, VT VKSND tỉnh Ninh Bình phát biểu

Tại hội nghị, tập thể đơn vị đã thảo luận sôi nổi, đề ra phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của cơ quan và công đoàn trong năm 2022. Ban chấp hành công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Viện chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Ngành; thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao vị trí, vai trò của Kiểm sát viên trong kiểm sát giải quyết án, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022.

--- Lê Nga ---