VKSND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến “Hội nghị điển hình tiên tiến và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Sáng 11/6, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức  Hội nghị trực tuyến “Hội nghị điển hình tiên tiến và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020"
dhtt0.JPG                                                                            ( Toàn cảnh Hội nghị )
        Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 5 năm qua, Tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đến các đơn vị kiểm sát ở cả hai cấp nhằm thực hiện có chất lượng hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành cũng như các phong trào thi đua. Kết quả trong 5 năm các đơn vị kiểm sát cả 2 cấp đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Viện trưởng VKSND Tối cao và các chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc Hội giao cho ngành kiểm sát nhân dân. Những thành tích đạt được từ các phong trào thi đua đã góp phần giữ vững an ninh chính trị và ổn định trật tự xã hội; phục vụ tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
        Trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2019 đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Đó là những tập thể, cá nhân đầu tàu, gương mẫu trong việc chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho 6 tập thể, 16 cá nhân điển hình tiên tiến của giai đoạn 2015-2019. 

*Một số hình ảnh tại hội nghị:

dhtt2.JPG
dhtt3.JPG
dhtt1.JPG
IMG_E4966.JPG
IMG_4961.JPG
IMG_4946.JPG
IMG_4941.JPG

---- Lê Nga ----